ריבית הפריים ( Prime Rate) היא ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופקדונות, שנקבעת בידי כל בנק עבור עסקה שבטיפולו.

בהלוואות, הגורם המלווה מוסיף על ריבית הפריים מרווח, ונהוג לכנות אותה "פריים פלוס". אמנם ייתכנו הלוואות בריבית נמוכה מריבית הפריים (מרווח שלילי, המכונה "פריים מינוס"), כגון משכנתאות לדיור. הריבית מהווה מקור הכנסה לגורמים המלווים, ושיעור הריבית הנוספת לפריים או המופחתת ממנו נובע בין היתר מהתחרות בין הבנקים, עלויות התפעול של מערך ההלוואות וכדומה, גובה הריבית מיצגת גם את הסיכון והלימות ההון של הלקוח בהלוואה.

במרבית מדינות העולם נקבעת ריבית הפריים בפועל, כנגזרת של הריבית הנקבעת על ידי הבנק המרכזי, דוגמת בנק ישראל או הבנק הפדרלי של ארצות הברית, על בסיס שיעור הריבית שהוא קובע בהלוואותיו לבנקים וגופים פיננסים גדולים אחרים.

באופן עקרוני כל בנק מסחרי בישראל יכול לקבוע את ריבית הפריים עבור עצמו, אמנם בפועל בישראל, המרווח אצל כל הבנקים זהה ושווה ל-1.5% ולכן בישראל ריבית הפריים זהה אצל כל הבנקים המסחריים. כלומר ריבית הפריים = ריבית בנק ישראל + 1.5%. (לדוגמה, באוגוסט 2020: ריבית בנק ישראל הייתה 0.10% ולכן ריבית הפריים הייתה 1.60%)

לפרטים נוספים

תתמקמו שוב

ריבית משתנה כשמה כן היא, משתנה אחת לתקופה ידועה מראש שסוכמה בין הבנק ללווה.

למעשה גם ריבית הפריים היא ריבית משתנה שבאופן תאורתי יכולה להשתנות אחת לחודש בהתאם להחלטת נגיד בנק ישראל, אולם בפועל השינוי נעשה לעיתים יותר רחוקות ע"פ הצורך לפי ראות עיניו של נגיד בנק ישראל.

כאשר מזכירים ריבית משתנה בהקשר של משכנתא בדרך כלל מתכוונים לריבית משתנה כל חמש שנים,

אך אין זה דבר מחייב ישנם מסלולים רבים ומגוונים שמועד השינוי יכול להיות קצר או ארוך יותר מחמש שנים בהתאם לצרכי הלווה.

כאשר לוקחים הלוואה בריבית משתנה ישנו עוגן של הריבית שלפיו נעשה החישוב בתקופת השינוי

לדוגמא: כאשר הלווה לוקח משכנתא בריבית הפריים אז העוגן הוא הפריים (שהיא ריבית בנק ישראל +1.5%) נכון להיום 1.6% . אם הלקוח קיבל הפחתה מהפריים של 0.5% (p –0.5%) אז הריבית שתשולם תהייה – 1.1% = 0.5% – 1.6% כאשר ריבית הפריים תשתנה נניח ותעלה ב 1% אז הריבית שתשולם תהיה 2.1% = 0.5% – 2.6%

במקרה זה העוגן הוא הפריים שמשתנה בצורה אובייקטיבית בלי יכולת של הבנק לשלוט בו כך גם העוגנים במסלולים האחרים משתנים ללא יכולת שלטה של הבנק בהם כגון עוגנים המתבססים על תשואות האג"ח או בהלוואות דולריות הליבור וכדומה.

לפרטים נוספים

תתמקמו שוב

ריבית קבועה היא ריבית שלא משתנה בשום מצב ובשום שלב של ההלוואה.

בשונה מהפריים והריבית המשתנה הריבית הקבועה הינה יציבה מאוד ולא מושפעת כלל ממה שקורה במשק. אולם עם זאת אין הדבר מחייב שלא יהיה שינוי בהחזר החודשי במשך תקופת ההלוואה, שכן יכולים להיות שינויים אחרים שלא קשורים אל הריבית כגון: עליה במדד בהלוואה צמודת מדד, שינוי בדולר בהלוואה צמודה לדולר וכדומה .

לפרטים נוספים

תתמקמו שוב

ניגשתם לבנק כדי לבקש משכנתא והפקיד אמר לכם לא ?!

הרגשה לא נעימה.

למה בעצם הבנק אמר לכם לא ?

סיבות הסירוב הינם מגוונות אך רוב הסירובים נובעים בעיקר מדירוג האשראי של הלקוח ,כנסותיו שאינם לשביעות רצון הבנק או הרגולטור (בנק ישראל), כאלו שיש להם בעיות עם הוצאה לפועל, פשיטת רגל, חשבונות מעוקלים וכדומה.

הבנקים נותנים הלוואה רק למי שהם מניחים שיש סיכוי טוב מאוד שיחזיר להם את ההלוואה.

ככל שהסיכוי שהלווה יחזיר קטן הסיכון של הבנק גדול וכנראה שאם בנק אחד מסרב לתת לכם משכנתא, אז גם הבנקים האחרים יסרבו לתת לכם משכנתא. לקוחות שיש להם ניסיון לא כל כך מוצלח עם החזר חובות נרשמים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל ו"זוכים" בניקוד שלילי ובמקרים מסוימים הבנק מסרב לספק להם משכנתא, ולפעמים סיבת הסירוב כלל אינה קשורה ללקוח אלה לנכס שברצונו לממשכן עדיין לא נעים.

לפרטים נוספים

תתמקמו שוב